Myths and Te Marautanga

Workshops based on kōrero pūrākau can be incorporated in to a range of learning areas or wāhanga ako. Here are some examples to show how a workshop on kōrero pūrākau can link to Te Marautanga o Aotearoa.

Wāhanga ako: te reo Māori

Taumata: 3

Whāinga paetae: Ā-waha, 2
Ka whakapuaki kōrero hei whakaputa māramatanga, tautohetohe rānei kia pua ai te reo whakakapi, te reo patapatai me te reo whakatau.

Ngohe: Small group activity where students discuss the key personal attributes Māui exhibited in the story, Māui me te Rā.

Wāhanga ako: tikanga ā-iwi

Taumata: 5

Whāinga paetae: Te whakaritenga pāpori me te ahurea, 5.2
Ka whakamārama i ngā huarahi i whakawhanaketia ai, i puritia ai, i urutautia ai, te tuakiri ahurea me te tuakiri ā-motu.

Ngohe: Students research an iwi or hapū story that illustrates a particular influence that has affected or explains an iwi or hapū practice or custom.

Wāhanga ako: ngā toi

Taumata: 6

Whāinga paetae: Ngā mahi a te rēhia
Ka tūhura, ka whakamahi, ka whakawhanake mōhio, ka whakamārama i tā te tinana me te reo whakatau i roto i ngā huhua.

Ngohe: Students work in small groups to role play a kōrero pūrākau for the class and then facilitate a class discussion around the key themes conveyed through the role play.

Wāhanga ako: hauora

Taumata: 8

Whāinga paetae: Tangata, 3
Ka āta tātari i te āhua o ngā hononga tāngata i ngā horopaki huihuinga tāngata huhua.

Ngohe: Students read the story of the separation of Rangi and Papa and then work in pairs to discuss the dynamics of the relationships. They then use this story to take a personal look at the relationships in their own lives.

Updated 31 Aug 2015