Manu tukutuku poster - Māori

Kia rere au ki ngā rangi tuhāhā kia tau atu au ki toku taumata.

Kei te manu tukutuku nei tētahi tauira o te mātauranga ara mahi hei whai mā ngā ākonga me ngā whānau. E whai ake nei ētahi whakaaro mō ngā mea e whakaataria ana e tēnā, e tēnā wāhanga ōna. He whakaaro kē anō pea ōu, mōu ake – kei te rawe noa iho tēnā. Ko te mea nui kē, kia noho ko te manu tukutuku nei hei kawe i a koe ki te titiro ki te mātauranga ara mahi.

Ko ahau 

Ko koe tonu te manu tukutuku – ko ō wawata ēnā, ko ō whāinga mōu ake, mō tō whānau, mō tō rahi, mō tō ao. Pērā anō i te rere a te manu tukutuku, tērā tonu ka kōpikopiko, ka tītaha koe i ō rerenga i te ao nei e tae atu ai koe ki te taumata tika mōu. Waihoki, he wā tōna ka topaki noa, he wā anō kua topa, kua rere whakaangi.

Tōku kāwai rangatira 

Ko ngā parirau o te manu tukutuku tō whānau, ō hapū, ō iwi, ō tūpuna, nāna i rere ai koe, ka mutu, kei ō taha tonu i ō hāereere katoa i te ao nei. Inā rā, ko koe te kanohi ora o ō whakapapa – ko koe, ko tō whānau, ko tō rahi tēnā e rere tahi ana ahakoa haere koe ki hea.

Ōku tohu, ōku pūkenga 

Ko ngā huruhuru whakarākei ngā tohu mātauranga, ngā pūkenga, ngā wheako me ngā hononga ka tuituia e koe i ō takahanga i te ao. He whai tikanga ngā huruhuru katoa, koia e tohu ana i te ahunga o te rere e tae atu ai koe ki te tino taumata mōu.

Taku taura here ki te taiao 

Ko te taura tō hononga ki a Papa-tū-ā-nuku, ki tō tūrangawaewae. E whakamaumahara ana ahakoa tae atu koe ki hea i ō haere i te ao nei, e kore rawa koe e ngaro ki te āta mōhio koe ko wai koe, nō hea koe.

Taku kurutao 

Ko te tinana o te manu tukutuku e tohu ana i te tautoko mai a ō hoa, ō kaiako, tō kura me te hapori. Mā tēnei āwhina koe e hoka ai i ngā wā o te uaua, mā rātou anō e whai wāhi ki te whakanui i ngā mea ka tutuki i a koe i ō umanga

Ngā hau e whā 

Ko ngā hau e tohu ana i ngā uauatanga, i ngā āhuatanga ka tūpono te pā, me ngā ara tuwhera tērā ka kawe i a koe i ō takahanga i te ao. Ko ngā hau ēnā e wero ana i a koe kia puta tō ihu i ngā āhuatanga o te wā, e topa tonu ai koe ki te whakatutuki i ō whāinga.

Ko te ara mahi …

… te ara ka takahia e koe i ō rā ki tēnei ao, e eke ai koe ki te taumata e tika ana mōu, e whai wāhi ai koe ki te oranga o tō whānau, o tō hapū, o tō iwi, me te ao Māori nui tonu.

Updated 8 Sep 2020