Waka poster - Māori

He waka kore hoe he tangata kore huarahi.

Kei te waka nei tētahi tauira o te mātauranga ara mahi hei whai mā ngā ākonga me ngā whānau. E whai ake nei ētahi whakaaro mō ngā mea e whakaataria ana e tēnā, e tēnā wāhanga ōna. He whakaaro kē anō pea ōu, mōu ake – kei te rawe noa iho tēnā. Ko te mea nui kē, kia noho ko te waka nei hei kawe i a koe ki te titiro ki te mātauranga ara mahi.

Te kaihoe 

Ko koe tonu te kaihoe kei waenganui pū o te whakaahua, e hoehoe haere ana i ngā ara o tōu ao. Kei a koe te tikanga ina kawea ake e koe te hoe, ka rere pēhea te waka, ā, ka pēhea anō te tere o te haere e tae atu ai. Ko koe te whakatinanatanga o tō whānau, o tō hapū, o tō iwi e haere tahi ana ki a koe i ō takahanga katoa i te ao nei. Inā rā, ko koe te kanohi ora o ō whakapapa – ko koe, ko tō whānau, ko tō rahi tēnā e rere tahi ana ahakoa haere koe ki hea.

Te waka 

Ko te waka ngā āhuatanga tuku iho kei a koe e mau ana – ko ngā āhuatanga kei roto i a koe i tō whānautanga mai. Ko te tauira puhoro kei te niao o te waka e tohu ana i te tautoko mai a ō hoa, ō kaiako, tō kura me te hapori ka āwhina i a koe ki te ahuahu, ki te tārei i ngā āhuatanga i a koe i tō whānautanga mai.

Te hoe 

Ko te hoe ō tohu mātauranga, ō pūkenga, ō wheako me ngā hononga ka tuituia e koe – ko koe tonu e tārei ana i tō hoe, ko koe e whakatau ana i tōna hanga, ā, ka pēhea te kukume e neke whakamua ai tō waka i te wai.

Te taiao 

Ko te mata huna i te tuarongo o te whakaahua, ko Tangaroa, te atua o te moana. Koia e tohu ana i ngā uauatanga, i ngā āhuatanga ka tūpono te pā, me ngā raruraru ka kawe i a koe i ō haere i te ao. Ko Tangaroa tērā e wero ana i a koe kia ū tonu ki te ara tika, kia pare atu i ngā raruraru kei mua i tō aroaro, e whakatutuki haere tonu ai koe i tō whāinga.

Ko te ara mahi …

… te ara ka takahia e koe i ō rā ki tēnei ao, e eke ai koe ki te taumata e tika ana mōu, e whai wāhi ai koe ki te oranga o tō whānau, o tō hapū, o tō iwi, me te ao Māori nui tonu.

Updated 24 May 2017